From: 
 Until: 
a
11721 documents  collapsed to 478Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
15 
(... západě rozestavěným skeletem budovy Střediska správních činností Magistrátu města Ostravy a budovou ...)
(...  VÍTĚZNÝ NÁVRH I vzrostlou zelení. Protipól budoucí stavby knihovny tvoří Dům kultury města ...)
collections

Found in collection

vc:72bc9bf6-8f8f-4aba-9c83-46968561639e
Page
287 
(... . Německé: Stejnou přízeň, jakou věnuje město Mor. Ostrava knihovnictví českému, osvědčuje také knihovnictví ...)
(... časopisů Počet dnů Počet návštěvníků Mor. Ostrava 191 - 226 2.160 772.384 Vítkovice 146 — 263 2.055 690.972 ...)
Page
19 
collections

Found in collection

vc:91342521-9fd0-49e3-9d4b-9420e4a4c722
Internal part
Městské knihovny 
 
collections

Found in collection

vc:1142a0e2-892d-4789-afea-d8195266a230
Page
35 
(... města Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a také knihovna Vysoké školy báňské a ...)
(... Knihovnu města Ostravy, Regionální knihovnu v Karviné nebo Knihovnu Petra Bezruce v Opavě. Není důležitá ...)
collections

Found in collection

vc:72bc9bf6-8f8f-4aba-9c83-46968561639e
Page
[4] 
(... Ústřední topení všech systémů zařizování vodovodů provádí a projektuje KarelSochorek, továrna na ústřední topení a vodovody. Paskov u Mor Ostravy ...)
Page
[1b] 
(... VĚDECKÁ KNIHOVNA PRI ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY Signatura : 'A 2-, 2 Inv. číslo Os7 8ť3723-«2-(-54-213-4X *t« tm \ ...)
Page
[1b] 
(... Místní knihovna ve Vrbně pod Pradědem byla založena v lednu 1946. Fond knihovny tvořily knižní dary nových osídlenců pohraničního města a knihy, které knihovně zasílali občané z nejrůznějších míst ...)
collections

Found in collection

vc:72bc9bf6-8f8f-4aba-9c83-46968561639e
Page
18 
(... O okres Opava Okresní knihovna Petra Bezruce - 50 Středisková knihovna Holasovice - 23 MěK Hradec nad Moravicí - 20 - MěK Vítkov-15 O Statutární město Ostrava Knihovna města Ostravy - 12 18 ...)
collections

Found in collection

vc:72bc9bf6-8f8f-4aba-9c83-46968561639e
Page
[1] 
(... 2 O září B93j Z DĚJIN SLEZSKÉ OSTRAVY •21 května i992 NAPSAL PROF. HL. HDAMUS ARCHIVÁŘ -B-flMW* MĚSTA MOR. OSTRAVY Tech. knihovna prům. musea v Ostravě VYTISKLA LIDOVÁ KNIHTISKÁRNA (O. M ...)
Page
[1b] 
(... VĚDECKÁ KNIHOVNA PŘI ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY Signatura: ínv. číslo MSVK Ostrava S&4017403Č 2640174036 OsT SI372iH24-54x2,J-4'x 2640174036 ...)
collections

Found in collections

vc:58213d24-864a-4142-b686-84dc884c1991
vc:8174c6ec-b29c-459e-87f5-39ac37fd02d2
vc:1142a0e2-892d-4789-afea-d8195266a230
Page
[VIII] 
(... ^s REGION Sä cěbrod 26 vice Ç~ Knihovna města Ostravy 501R Mésto pod Radhoštem jß Přír. 102/20524 ^ Sign.:3-5.185 /' Knihovna města Ostraw příspěvková organizace Studovna ul. 28. října 2 ...)
collections

Found in collection

vc:02e8be5b-551e-4b28-9236-fca5134a8dab
Page
3 
(... , knihovna...................42 Knihovna města Ostravy - pobočka Kunčičky....................44 Knihovna města Ostravy - pobočka Opavská....................46 Knihovna města Ostravy - pobočka Svinov ...)
collections

Found in collection

vc:72bc9bf6-8f8f-4aba-9c83-46968561639e
Page
[4] 
(... £ ^05 st^4"05o °str»vi REGION lavbe 1970 ДД" 9* Rev*«e \963 Л« # Knihovna města Ostravy 501R Mésto bez minulosti Přír.. 00784 Sign.*WWe /-/?/ ...)
collections

Found in collection

vc:5f142a96-71e8-4956-a322-7b745c9c3dff
Page
[1b] 
(... VĚDECKÁ KNIHOVNA PŘI ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY a A 6J Signatura: *. Inv. HsIg 0*3 124-5* 2 "i-íx 2lU 20Ď7 sf? ...)
Page
104 
(... . VELFL, Josef. Památky Příbrami v obrazech. 1. vyd. Příbram : Město Příbram, 2008. 203 s. ISBN 978-80 ...)
(... , rovněž tak jejich www stránky, za což jim tímto děkujeme. Г 1 Ntontv»ko*l«z«ké vfeleottá knihovna v ...)
collections

Found in collection

vc:72bc9bf6-8f8f-4aba-9c83-46968561639e
Page
[11] 
(... V roce 1992 došlo ke zrušení Okresní knihovny ve Frýdku-Místku a Městská knihovna ve Frýdlantu nad Ostravicí od ledna 1993 přešla pod nového zřizovatele, kterým je město Frýdlant nad Ostravicí. Stává se ...)
collections

Found in collection

vc:72bc9bf6-8f8f-4aba-9c83-46968561639e
Page
[1b] 
(... VĚDECKÁ KNIHOVNA PŘI ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY Signatura: » Inv. číslo 42 42 ' \s7 8f372j-M34-54-2.J-4X nv 200T 1\ ...)
Page
[1d] 
(... VĚDECKÁ KNIHOVNA PŘI ARCHIVU MÈSTA OSTRAN Ï Signatura: H Á/(?á>J Inv. ario 34№ OsT 8Í372J 1424-54-2 3 ...)
collections

Found in collection

vc:5f142a96-71e8-4956-a322-7b745c9c3dff
Page
[3] 
(... NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ REDAKTOR ■----------------^Jetgbou- unb tnlmftTtegefijjWtfHcrjeri 3kd)t»e8 Tech. knihovna prim. musea v Ostravě VYDÁNO POD PROTEKTORÁTEM MĚSTA M. OSTRAVY. NÁKLADEM NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ PROPAGACE ...)
collections

Found in collection

vc:58213d24-864a-4142-b686-84dc884c1991

>loading more documents...